To nie sú iba vlasySvet sa okolo vlasov točil, točí a zrejme sa aj točiť bude!

Každý deň ich češeme, každý druhý deň umývame, vpracovávame do nich rôzne kondicionéry, vitamíny, toniká, laky, gély, séra, vónne oleje. Farbíme ich, či striháme.

Pätnásť centimetrov za rok.

Vlasy majú jedinečné vlastnosti. Nezadržiteľne rastú. Obnovujú sa, akoby žili, a preto im bola oddávna pripisovaná magická moc. Kadere symbolizovali plodnosť, silu, sexualitu. Dokonca i dušu samotnú. Dá sa z nich veľa vyčítať.

Strihanie vždy patrilo k prechodovým obradom. Muži a ženy mávajú iné účesy,

Ak je hlava považovaná za tak posvätnú, že sa jej nehodno ani dotknúť, je jasné, že strihanie vlasov musí byť chúlostivou operáciou. Po prvé hrozí nebezpečenstvo, že bude vyrušený duch hlavy, ktorý sa môže uraziť a pomstiť. Po druhé vzniká otázka, ako s ostrihanými vlasmi naložiť. Divoch totiž verí, že zväzok, ktorý existuje medzi nim a každou jeho súčasťou tela trvá aj potom, keď bol prerušený. Toľko výňatok z minulosti.

Ale aj v modernom svete majú vlasy stále svoju mágiu. Ak sa chceme zapáčiť druhým, je úprava vlasov jedným z prostriedkov, ako vábiť.

Vlasy sú nanajvýš sexualizovanou vecou. Sú najosobitejším atribútom, súkromným symbolom, ktorý patrí do verejného priestoru.

Vlasy bývajú späté s našou podstatou, pričom informujú o zdraví nositeľa a vyjadrujú i osobitosť, pretože účes je dnes už skôr dobrovoľnou kreáciou a nie kultúrnou či trestne vnútenou danosťou.

Česanie, tvarovanie, strihanie, rezanie, holenie, umývanie, starostlivosť, farbenie, parochne, príčesky, nadpájanie, zahusťovanie.

Vlasy patria ľuďom a preto vždy nesú i veľkú dávku emócií. Keď myslíme na milovaných, akoby cítime ich vôňu a krásu i dotyk ich vlasov.

Vlasy odzrkadľujú ľudské príbehy. Vlasy nie sú trivialita. Aj cez ne žijú ľudia svoje životy. Vlasy môžu definovať ja v náboženskom, politickom, ekonomickom, spoločenskom i sexuálnom spektre.

Rozhodnutie, komu zverím svoje vlasy do rúk a dovolím mu sa o ne postarať, je pre mňa takmer posvätné.

Nedá sa mi inak, ako pristúpiť k vlasom každej jednej zákazníčky indiviuálne, v pokoji, s rešpektom, úctou a pokorou.